कृषीसमाचार

तरकारिको मुल्यमा भारि बृद्धि, यस्तो छ आजको मुल्य

कालिमाटि बजारमा तरकारि तथा फलफुलको कारोबार यसप्रकार भएको छ

वस्तुएकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
अदुवाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
अनारके.जी.रू. २८०रू. ३००२९०.००
आँप(कलकत्ते)केजीरू. ९०रू. १००९५.००
आँप(दसहरी)केजीरू. ९०रू. १००९५.००
आँप(मालदह)के.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू. ३०रू. ३२३१.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू. ४५रू. ४८४६.५०
आलु सेतोके.जी.रू. ३०रू. ३२३१.००
इमलीके.जी.रू. १४०रू. १५०१४५.००
काउली स्थानियके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू. १५रू. २०१७.५०
कागतीके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
कुरीलोके.जी.रू. ४५०रू. ५००४७५.००
केरादर्जनरू. १००रू. ११०१०५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू. १००रू. ११०१०५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू. ५०रू. ६०५५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू. ३०रू. ४०३५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू. ३००रू. ३२०३१०.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू. ९५रू. १००९७.५०
गान्टे मूलाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू. ६०रू. ६५६२.५०
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू. ४०रू. ४५४२.५०
ग्याठ कोबीके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू. ५०रू. ६०५५.००
घिरौलाके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
चमसूरको सागके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
चिचिण्डोके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
चुकुन्दरके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू. २००रू. २२०२१०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू. २५०रू. २७०२६०.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू. १६०रू. १८०१७०.००
जिरीको सागके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
झिगूनीके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
टाटे सिमीके.जी.रू. १४०रू. १५०१४५.००
ठूलो गोलभेडा(भारतीय)केजीरू. ४०रू. ५०४५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू. २५रू. ३०२७.५०
ताजा माछा(छडी)के जीरू. २००रू. २२०२१०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू. २२५रू. २३५२३०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू. २६०रू. २७०२६५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू. २७०रू. २८०२७५.००
तामाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तितो करेलाके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
तोफुके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तोरीको सागके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
न्यूरोके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
परवर(तराई)केजीरू. ५०रू. ६०५५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
पालूगो सागके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
पुदीनाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू. ५०रू. ५५५२.५०
प्याज हरियोके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
बन्दा(लोकल)के.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
बोडी(तने)के.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू. १४०रू. १५०१४५.००
भटमासकोशाके.जी.रू. १००रू. ११०१०५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू. ४०रू. ४५४२.५०
भन्टा लाम्चोके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
भिण्डीके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू. १४०रू. १५०१४५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू. १२रू. १६१४.००
मेवा(भारतीय)केजीरू. १००रू. ११०१०५.००
मौसमके.जी.रू. २००रू. २२०२१०.००
रातो बन्दाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
रायो सागके.जी.रू. ३५रू. ४०३७.५०
रुख कटहरके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू. १८०रू. १९०१८५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
लसुन हरियोके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
लीच्ची(भारतीय)केजीरू. २००रू. २५०२२५.००
लीच्ची(लोकल)के.जी.रू. १२०रू. १५०१३५.००
लौकाके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
सखरखण्डके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू. १२रू. १६१४.००
सौफको सागके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
स्कूसके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
स्याउ(झोले)के.जी.रू. २५०रू. २८०२६५.००
हरियो धनियाके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू. ३०रू. ४०३५.००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button