कृषीहेडलाईन

तरकारीको मुल्य बढ्यो , हेर्नुहोस् आजको फलफूल तथा तरकारीको मुल्य

काठमाडौं ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा हिजोको तुलनामा आज तरकारीको मूल्य केही बढेको पाइएको छ कालिमाटी बजारमा अरु तरकारीहरु को मूल्य बढेपनि मुलाको मूल्य भने घटेको पाइन्छ ।  आज मुलाको अधिकतम मुल्य  15 रुपैयाँ रहेको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा आज फलफूल तथा तरकारीको मुल्य यसप्रकार रहेको छ

दैनिक मूल्य जानकारी – वि.सं. जेठ २७, २०७८

वस्तुएकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू. ४५रू. ५०४७.५०
हरियो धनियाके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू. २५०रू. २८०२६५.००
स्याउ(झोले)के.जी.रू. १८०रू. २००१९०.००
स्कूसके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
सौफको सागके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू. १०रू. १५१२.५०
सखरखण्डके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
लौकाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
लीच्ची(लोकल)के.जी.रू. १२०रू. १५०१३५.००
लीच्ची(भारतीय)केजीरू. २५०रू. ३००२७५.००
लसुन हरियोके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू. १९०रू. २००१९५.००
रुख कटहरके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
रायो सागके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
मौसमके.जी.रू. २००रू. २२०२१०.००
मेवा(भारतीय)केजीरू. ११०रू. १२०११५.००
मेथीको सागके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू. १०रू. १५१२.५०
मकै बोडीकेजीरू. ८०रू. ९०८५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू. १४०रू. १५०१४५.००
भिण्डीके.जी.रू. ४५रू. ५०४७.५०
भन्टा लाम्चोके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू. ४५रू. ५०४७.५०
भटमासकोशाके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू. १००रू. ११०१०५.००
बोडी(तने)के.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
बरेलाके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
प्याज हरियोके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू. ४८रू. ५०४९.००
पुदीनाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
पालूगो सागके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
परवर(तराई)केजीरू. ८०रू. ९०८५.००
न्यूरोके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
तोरीको सागके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
तोफुके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तितो करेलाके.जी.रू. ३५रू. ४०३७.५०
तामाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू. २७०रू. २८०२७५.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू. २४०रू. २५०२४५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू. २२५रू. २३५२३०.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू. २१०रू. २२०२१५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू. ३५रू. ४०३७.५०
ठूलो गोलभेडा(भारतीय)केजीरू. ४०रू. ५०४५.००
जिरीको सागके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू. २८०रू. ३००२९०.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू. १८०रू. २००१९०.००
चुकुन्दरके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
चिचिण्डोके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
चमसूरको सागके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
घिरौलाके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू. ५०रू. ६०५५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू. ९०रू. १००९५.००
ग्याठ कोबीके.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू. १०रू. २०१५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू. २५रू. ३३२९.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू. ७५रू. ८०७७.५०
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू. ३२०रू. ३५०३३५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू. ४०रू. ५०४५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू. ५०रू. ६०५५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू. १००रू. १२०११०.००
केरादर्जनरू. १००रू. ११०१०५.००
कुरीलोके.जी.रू. ५००रू. ६००५५०.००
कागतीके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू. ३०रू. ३५३२.५०
काक्रो(लोकल)के.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
काउली स्थानियके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
इमलीके.जी.रू. १५०रू. १६०१५५.००
आलु सेतोके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
आलु रातो(मुडे)केजीरू. ४०रू. ४५४२.५०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू. ३०रू. ३२३१.००
आलु रातोके.जी.रू. ४०रू. ४५४२.५०
आँप(मालदह)के.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
आँप(दसहरी)केजीरू. ११०रू. १३०१२०.००
आँप(कलकत्ते)केजीरू. १२०रू. १३०१२५.००
अनारके.जी.रू. २८०रू. ३००२९०.००
अदुवाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
अंगुर(हरियो)के.जी.रू. २३०रू. २५०२४०.००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button