अर्थ खबर

कालिमाटीमा आज फलफुल तथा तरकारिको मुल्य कति ? थाहा पाउनुहोस् ।

काठमाडौं ।
कालिमाटीमा आज फलफुल तथा तरकारिको मुल्य यसप्रकार रहेको छ ।

वस्तुएकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू. ४०रू. ५०४५.००
हरियो धनियाके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू. २५०रू. २८०२६५.००
स्याउ(झोले)के.जी.रू. १८०रू. २००१९०.००
स्कूसके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
सौफको सागके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू. १०रू. १५१२.५०
सखरखण्डके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
लौकाके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
लीच्ची(भारतीय)केजीरू. ३००रू. ३२०३१०.००
लसुन हरियोके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू. १००रू. ११०१०५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू. १९०रू. २००१९५.००
रुख कटहरके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
रायो सागके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
रातो बन्दाके.जी.रू. ८०रू. १००९०.००
मौसमके.जी.रू. २००रू. २२०२१०.००
मेवा(भारतीय)केजीरू. १००रू. १२०११०.००
मेथीको सागके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू. १०रू. १५१२.५०
मटरकोशाके.जी.रू. १००रू. ११०१०५.००
मकै बोडीकेजीरू. ७०रू. ८०७५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू. १४०रू. १५०१४५.००
भिण्डीके.जी.रू. ५५रू. ६५६०.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
भटमासकोशाके.जी.रू. ११०रू. १२०११५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
बोडी(तने)के.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
प्याज हरियोके.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू. ४८रू. ५०४९.००
पुदीनाके.जी.रू. १००रू. ११०१०५.००
पिंडालूके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
पालूगो सागके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
परवर(तराई)केजीरू. ७०रू. ८०७५.००
न्यूरोके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
तोरीको सागके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
तोफुके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तितो करेलाके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
तामाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू. २७०रू. २८०२७५.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू. २४०रू. २५०२४५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू. २२५रू. २३५२३०.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू. २००रू. २२०२१०.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
ठूलो गोलभेडा(भारतीय)केजीरू. ४०रू. ५०४५.००
जिरीको सागके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू. ३००रू. ३५०३२५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू. १५०रू. २००१७५.००
चुकुन्दरके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
चिचिण्डोके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
चमसूरको सागके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
घिरौलाके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू. ४०रू. ५०४५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू. ७०रू. ८०७५.००
ग्याठ कोबीके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू. २०रू. ३०२५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू. ३५रू. ५०४२.५०
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू. ३२०रू. ३३०३२५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू. ६०रू. ७०६५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू. ७०रू. ८०७५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू. १५०रू. १६०१५५.००
केरादर्जनरू. १००रू. ११०१०५.००
कुरीलोके.जी.रू. ७००रू. ८००७५०.००
कागतीके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू. २०रू. ३०२५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
काउली स्थानियके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
इमलीके.जी.रू. १५०रू. १६०१५५.००
आलु सेतोके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
आलु रातो(मुडे)केजीरू. ४०रू. ४५४२.५०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू. ३०रू. ३५३२.५०
आलु रातोके.जी.रू. ४०रू. ४५४२.५०
आँप(मालदह)के.जी.रू. ११०रू. १२०११५.००
आँप(दसहरी)केजीरू. ११०रू. १३०१२०.००
आँप(चोसा)केजीरू. १२०रू. १३०१२५.००
आँप(कलकत्ते)केजीरू. १२०रू. १३०१२५.००
अनारके.जी.रू. २८०रू. ३००२९०.००
अदुवाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
अंगुर(हरियो)के.जी.रू. २००रू. २२०२१०.००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button