कृषीसमाचार

कालिमाटीमा मुला सवैभन्दा सस्तो : हेर्नुहोस् आजको मुल्य सुचि

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार  आज कालिमाटीमा मूल सबैभन्दा सस्तोमा कारोबार भएको जनाएको छ भने सबैभन्दा महँगोमा कुरिलो रहेको छ ।


हेर्नुहोस् आजको मुल्य सुचि:

वस्तुएकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू. ३५रू. ४०३७.५०
हरियो धनियाके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू. २५०रू. २८०२६५.००
स्याउ(झोले)के.जी.रू. १८०रू. २००१९०.००
सौफको सागके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू. १५रू. २०१७.५०
सखरखण्डके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
लौकाके.जी.रू. ३५रू. ४०३७.५०
लीच्ची(भारतीय)केजीरू. २००रू. २२०२१०.००
लसुन हरियोके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू. १९०रू. २००१९५.००
रुख कटहरके.जी.रू. ३५रू. ४०३७.५०
रायो सागके.जी.रू. २५रू. ३०२७.५०
रातो बन्दाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
मौसमके.जी.रू. २००रू. २२०२१०.००
मेवा(भारतीय)केजीरू. १००रू. १२०११०.००
मेथीको सागके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू. १०रू. २०१५.००
मटरकोशाके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू. १४०रू. १५०१४५.००
भिण्डीके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
भन्टा डल्लोके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
भटमासकोशाके.जी.रू. १२०रू. १३०१२५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
बोडी(तने)के.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू. १५रू. २०१७.५०
फर्सी पाकेकोके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
प्याज हरियोके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू. ४०रू. ४५४२.५०
पुदीनाके.जी.रू. १००रू. ११०१०५.००
पिंडालूके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
पालूगो सागके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
परवर(लोकल)के.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
परवर(तराई)केजीरू. ६०रू. ७०६५.००
न्यूरोके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू. २५०रू. २६०२५५.००
तोरीको सागके.जी.रू. २०रू. ३०२५.००
तोफुके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तितो करेलाके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
तामाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू. २७०रू. २८०२७५.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू. २४०रू. २५०२४५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू. २२५रू. २३५२३०.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू. २००रू. २२०२१०.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
ठूलो गोलभेडा(भारतीय)केजीरू. ३५रू. ४०३७.५०
जिरीको सागके.जी.रू. ३५रू. ४०३७.५०
च्याउ(डल्ले)के जीरू. २८०रू. ३००२९०.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू. १४०रू. १६०१५०.००
चुकुन्दरके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
चिचिण्डोके.जी.रू. ३५रू. ४५४०.००
चमसूरको सागके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
घिरौलाके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू. ५०रू. ६०५५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू. ५०रू. ६०५५.००
ग्याठ कोबीके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू. ३५रू. ४५४०.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू. ३५रू. ४०३७.५०
गान्टे मूलाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू. ४५रू. ५०४७.५०
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू. ३२०रू. ३४०३३०.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू. ४५रू. ५०४७.५०
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू. ५०रू. ६०५५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू. १४०रू. १५०१४५.००
केरादर्जनरू. १००रू. ११०१०५.००
कुरीलोके.जी.रू. ८५०रू. ९००८७५.००
कागतीके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू. २०रू. ३०२५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
काउली स्थानियके.जी.रू. ४५रू. ५०४७.५०
इमलीके.जी.रू. १४०रू. १५०१४५.००
आलु सेतोके.जी.रू. ४०रू. ४५४२.५०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू. ३५रू. ४०३७.५०
आलु रातोके.जी.रू. ४५रू. ५०४७.५०
आँप(मालदह)के.जी.रू. १४०रू. १५०१४५.००
आँप(दसहरी)केजीरू. १४०रू. १५०१४५.००
आँप(कलकत्ते)केजीरू. १२०रू. १३०१२५.००
अनारके.जी.रू. २८०रू. ३००२९०.००
अदुवाके.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
अंगुर(हरियो)के.जी.रू. २००रू. २२०२१०.००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button